Sağlık Sigortası

SAĞLIK SİGORTASI

AKÇAKAYA SİGORTA ’dan ÖZEL SAĞLIK SİGORTA’NIZI poliçeleştirin, sağlığınız için gerekli tanı ve tedavilerde malı kaygı duymayın. Size en uygun fiyat teklifi ile ihtiyacınıza uygun çözüm üretelim.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Sigortalının sigorta sürecinde hastalanmaları veya kaza sonucunda yaralanmaları halinde tıbbi masraflara maruz kalma riskinin tamamını veya poliçede yazılı meblağlara kadar karşılama teminatı veren sigorta çeşididir. Üç ana teminat olarak poliçe düzenlenebilmektedir.

Teminatlar:

1) Yatarak Tedavi Belirtilen teminatlara göre sınırsız yada sınırlı oranlara göre karşılanır.
-Cerrahi ve medikal tedavi
-Hastane oda, yoğun bakım ve refakat giderleri
-Yapay uzuv, organ, doku nakilleri
-Cerrahi müdahaleler

2) Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi Sigortalının isteğine bağlı olarak yatarak tedaviye ek olarak belirtilen teminatlar ile ayakta tedavilerde poliçe kapsamına alınır.
-Doktor Muayeneleri
-Röntgen hizmetleri
-Laboratuvar ve tahlil giderleri-İleri tanı yöntemleri

Not: Ayakta tedavi poliçe süresi içinde belirlenen limitler ile sınırlıdır. Muayene ve aynı muayeneye bağlı tetkik/tahliller 1vaka sayılır.

3) Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi + Doğum Teminatı Sigortalının isteğine bağlı olarak yatarak tedavi ve ayakta tedaviye ek olarak belirtilen teminatlar ile bayanlar için doğum teminatı da poliçe kapsamına alınır.

Not: Doğum Teminatı, ilave teminat ile alınır ve bekleme süresi olan bir teminattı.

Özel Sağlık Sigortasında Teminat Dışı Kalan Haller:
-Harp, ihtilal, ayaklanmadan doğan iç kargaşalıklar,
-Cürüm işlemek yada teşebbüs etmek,
-Sigortalının kendisini bilerek tehlikeye maruz bırakması,
-Madde bağlısı olmak,
-Sigortalının intihara teşebbüsü ve bu teşebbüs sonucunda meydana gelebilecek yaralanmalar,
-Poliçede özel şartlar ile düzenlenebilecek diğer teminat dışı haller

 

Daha ayrıntılı bilgi için Hemen iletişime geçmek için 0543 869 14 14 numaralı 7/24 Hizmet Hattımızı Arayınız.!