• Turgut Reis, Fatih Blv. No:201A/1, 34930 Sultanbeyli/İstanbul
  • sigorta@akcakayasigorta.com.tr
Thumb

Yasal Sorumluluklar

KULLANMA KOŞULLARI?

KULLANMA KOŞULLARI

Bu web sitesi, Mali Yürütme Makamı tarafından yetkilendirilmiş olan ve denetime tabi tutulan Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“AKÇAKAYA SİGORTA”) tarafından işletilmektedir. Bu koşulları (``Koşullar``) dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesine girmekle AKÇAKAYA SİGORTA Gizlilik Politikasını da dâhil olmak üzere bu şartları kabul etmiş olursunuz. Bu şartları kabul etmemeniz durumunda, bu web sitesine girmemelisiniz veya görüntülememelisiniz.

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KOŞULLARI OKUYUNUZ:

AKÇAKAYA SİGORTA, bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için makul çabalar göstermiş olmasına karşın söz konusu bilgilerin eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olması durumunda AKÇAKAYA SİGORTA’ın hiç bir sorumluluk kabul etmediğini not ediniz.
Bu web sitesinde açıkça belirtilmediği takdirde, AKÇAKAYA SİGORTA, web sayfalarının veya gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların içeriğinden veya kullanım şeklinden sorumlu değildir.
Bu web sitesi ile ilgili mevcut ve müstakbel bütün telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları AKÇAKAYA SİGORTA’a aittir. Bu koşullara istinaden web sitesini kullanmak açısından verilen sınırlı hak dışında bu web sitesi üzerinde hiç hak elde etmemektesiniz. AKÇAKAYA SİGORTA’ın mülkiyet haklarını korumayı kabul etmektesiniz ve herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde web sitesine yönelik yetkisiz girişleri veya kullanımları öğrenir öğrenmez AKÇAKAYA SİGORTA’a yazılı olarak bildirmeyi kabul etmektesiniz (iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır).
Bu web sitesindeki bilgi ve içerikleri yalnızca ticari olmayan kendi kişisel kullanımlarınız için veya kendi kuruluşunuzun ticari olmayan kullanımları için yazdırabilir veya indirebilirsiniz. Bu web sitesinin veya içeriklerinin hiç bir kısmını herhangi bir ortamda satışa sunamazsınız veya satamazsınız veya dağıtamazsınız. AKÇAKAYA SİGORTA tarafından bunun için yazılı olarak yetkilendirilmediği sürece, internet üzerinden hiperlink yoluyla veya başka şekillerde olmak üzere web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamazsınız. Yetki başvurusunda bulunmak için aşağıdaki bilgileri içeren bir e-postayı AKÇAKAYA SİGORTA’ya göndermeniz gerekmektedir (iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır): (1.) Adınız veya linklerden sorumlu teknik irtibat kişisinin adı; (2.) şirketinizin adı; (3.) sizin veya linklerden sorumlu teknik irtibat kişisinin e-posta adresi ve telefon numarası ve (4.) Ana Sayfa linklerinin görüntüleneceği web sitesi adresleri. AKÇAKAYA SİGORTA’ın adını kullanamazsınız veya AKÇAKAYA SİGORTA markasını herhangi bir şekilde suiistimal edemezsiniz ve bu kullanım veya suiistimaller yalnızca AKÇAKAYA SİGORTA’ın münhasır takdirine istinaden belirlenecektir.
Bu web sitesini yasadışı amaçlar için kullanmamayı ve özellikle hakaret veya müstehcenlik içeren veya rahatsız edici, ahlaksız veya gizliliğini ihlal edici nitelikteki bildirimleri göndermemeyi, kullanmamayı, kopyalamamayı, yayımlamamayı veya izin vermemeyi kabul etmektesiniz. Bu web sitesinin işleyişine veya bu web sitesinin diğer ziyaretçiler tarafından kullanılmasına müdahale edebilecek olan talep edilmemiş promosyon veya reklam materyallerini, spam veya benzeri materyalleri veya hacimli mesajlar göndermemeyi kabul etmektesiniz.
AKÇAKAYA SİGORTA herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın, bu web sitesinin tamamını veya bir bölümünü geliştirme, değiştirme, askıya alma veya kalıcı olarak sona erdirme ve erişimi kısıtlama veya yasaklama hakkını saklı tutar.

Edinmiş olduğumuz bilgiler gizli olarak değerlendirilecek ve Gizlilik Politikamıza veya talimatlarınıza uygun olarak yapılanlar dışında ifşa edilmeyecektir.

Müşterilerimiz için hizmet verilmesini içeren olağan iş gidişatı içinde AKÇAKAYA SİGORTA bünyesinde bilgiler paylaşılabilir ve hem araştırma maksatları ve istatistiksel maksatlar hem de suç önleme maksatları için kullanılabilir.

Müşterilerimiz bize kişisel veriler (isimler, adresler veya yaşayan kişilere ilişkin diğer bilgiler) içeren bilgiler sunduğunda, söz konusu Kişisel Bilgilerin ilgili olduğu kişilerin, bu Gizli Bilgilerin edinilme gerekçeleri, bu Gizli Bilgilerin üçüncü tarafalara ifşa edilebileceği hususu hakkında bilgilendirilmiş oldukları anlayışına bağlı olarak genel sigorta hizmetlerini ve diğer hizmetleri müşterilere sunmak için bu Kişisel Bilgileri tutacağız ve kullanacağız.

Bu web sitesini suiistimal etmeniz veya bu şartları ihlal etmeniz neticesinde AKÇAKAYA SİGORTA tarafından tahakkuk ettirilen veya AKÇAKAYA SİGORTA aleyhinde hükmedilen maliyetler, hasar talepleri, kayıplar ve zararlar (yasal ücretler dahil) için AKÇAKAYA SİGORTA’yı tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Bu web sitesinde diğer web sitelerine yönelik linkler bulunabilecek olmasına karşın AKÇAKAYA SİGORTA söz konusu web siteleri üzerinde kontrole sahip değildir. AKÇAKAYA SİGORTA, söz konusu web sitelerinde yer alan içeriklerin doğruluğuna veya gerçekleştirilen aktivitelerin güvenliğine ilişkin hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu web sitelerini kullanmanız sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu koşulları ihlal etmeniz durumunda, AKÇAKAYA SİGORTA, kendi takdirine istinaden, bu web sitesine yaptığınız erişimleri askıya alabilir ve bundan sonra yapacağınız erişimleri engelleyebilir.

Bu web sitesi, aksi özellikle belirtilmedikçe, hiç bir garanti veya güvence olmaksızın ücretsiz olarak size sunulmaktadır ve AKÇAKAYA SİGORTA, bu web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak akde veya haksız fiile istinaden (ihmal dahil) veya diğer şekillerde size karşı hiç bir mali yükümlülük kabul etmemektedir (dolandırıcılık veya ihmale bağlı kişisel yaralanma veya ölüm vakaları hariç). Sahip olduğunuz yegâne çözüm yolu, bu web sitesini kullanmayı bırakmak olacaktır.

Bu koşullar ve bu web sitesinin içeriği, İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkisine ve Türkiye’nin yürürlükteki yasalarına tabi olacaktır.

Bu web sitesi veya AKÇAKAYA SİGORTA ile ilgili sorularınız veya bilgi istemlerinizi Bize Ulaşın formunu kullanarak bize gönderebilirsiniz veya aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:

AKÇAKAYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL

KULLANICI SÖZLEŞMESİ?

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. www.akcakayasigorta.com.tr internet sitesini kullanan kişiler, bu site üzerinden adına veya bir başkası adına poliçe düzenlenmeden sadece sigorta şirketlerinden teklif alan kişiler veya AKÇAKAYA SİGORTA tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler (Hep birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır), işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“AKÇAKAYA SİGORTA”) işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. AKÇAKAYA SİGORTA’nın değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. AKÇAKAYA SİGORTA’nın hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Taraflar:

Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti . (“AKÇAKAYA SİGORTA” olarak anılacaktır.) Hazine Müsteşarlığı tarafından tesis edilen yetkileri kapsamında sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta aracılığı kuruluşudur. Kullanıcı işbu Sözleşme ve kabulü ile AKÇAKAYA SİGORTA’ı sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve AKÇAKAYA SİGORTA’ın bu hususta bir sorumluluğu yoktur. AKÇAKAYA SİGORTA, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin AKÇAKAYA SİGORTA’a atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.

Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı olarak anılacaktır.) Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler AKÇAKAYA SİGORTA ’ın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin ( kişisel veriler dahil) pazarlama amacıyla kullanımı ve işlenmesi ile sigorta aracılığı, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya AKÇAKAYA SİGORTA tarafından kullanıcıya sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya kullanıcının riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile yurtiçinde kurulu sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara onların hizmet veya mal tedarikçilerine bildirilmesine ve AKÇAKAYA SİGORTA ’nın kendisine ticari elektronik ileti göndermesine onay vermektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme AKÇAKAYA SİGORTA’ın sağlayacağı sigorta aracılık hizmetine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, tüm hakları www.akcakayasigorta.com.tr, sigorta veya aracılık sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta hizmeti için hizmet veren web sitesidir.

İşbu Sözleşme, Kullanıcının www.akcakayasigorta.com.tr web sitesinde yer alan sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup anladıktan sonra, ilgili mecrada belirtilen adımları takip ederek www.akcakayasigorta.com.tr web sitesine giriş yapmasıyla kurulacak olup, işbu sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı www.akcakayasigorta.com.tr’yi sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta aracısı olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme www.akcakayasigorta.com.tr’nin vereceği sigorta aracılık hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

AKÇAKAYA SİGORTA’a ait bulunan www.akcakayasigorta.com.tr web sitesine (“Site”) Kullanıcı tarafından giriş yapılmasıyla yada teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı www.akcakayasigorta.com.tr ve/veya Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’yi sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta aracısı olarak yetkilendirmiş olacaktır

AKÇAKAYA SİGORTA’ın Sorumlulukları,

AKÇAKAYA SİGORTA, sigorta veya aracılık sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eder; bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözetir; sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getirir ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eder.. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin (poliçenin) taraflarına ait olup, bunların ifasında AKÇAKAYA SİGORTA’ın hiç bir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile, Kullanıcının poliçe nedeni ile sorumlulukları da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin, hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, AKÇAKAYA SİGORTA’nın, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. AKÇAKAYA SİGORTA, Kullanıcı tarafından AKÇAKAYA SİGORTA’ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. www.akcakayasigorta.com.tr sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, belirtilen maddelerdeki hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde belirtilen maddelerdeki belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. AKÇAKAYA SİGORTA kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. AKÇAKAYA SİGORTA bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. AKÇAKAYA SİGORTA’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.akcakayasigorta.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, AKÇAKAYA SİGORTA’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Poliçe prim tahsilat aşamasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden form dolduran müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde AKÇAKAYA SİGORTA’nın sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin AKÇAKAYA SİGORTA aracılığı ile sigorta şirketi, banka arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. AKÇAKAYA SİGORTA, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçe asılları Kullanıcı tarafından ayrıca istenmesi durumunda, Kullanıcı adresine gönderilir. Kullanıcı, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde www.akcakayasigorta.com.tr web sitesindeki telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

Kullanıcının Sorumlulukları

AKÇAKAYA SİGORTA, Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin Sigorta aracısı olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcının vereceği bilgilerin doğruluğunu www.akcakayasigorta.com.tr ’nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcıda olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı, www.akcakayasigorta.com.tr sitesinde sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı Site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. AKÇAKAYA SİGORTA, bu tür davranışlara engel olmak için süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildirme ve şikâyette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. www.akcakayasigorta.com.tr sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı www.akcakayasigorta.com.tr ’de yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı AKÇAKAYA SİGORTA ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, www.akcakayasigorta.com.tr üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, www.akcakayasigorta.com.tr üzerinden sadece kendi adına işlem yapabilir. Kullanıcının başkası hesabına hareket etmesi halinde, kendi bilgilerini ve kimin hesabına işlem yaptığını ve/veya işlemin gerçek faydalanıcısının www.akcakayasigorta.com.tr sitesinin teklif adımlarında AKÇAKAYA SİGORTA’ya bildirmesi zorunludur. Bilgi ve evrakların usulüne uygun olmamasından ve/veya doğru olarak iletilmemesinden kaynaklanan sorumluluk Kullanıcı aittir.

Kullanıcı sigorta poliçesinin tanzim edilmesinden sonra AKÇAKAYA SİGORTA’ya karşı cayma hakkının bulunmadığını, sigorta poliçesinin tanzim edilmesi ile AKÇAKAYA SİGORTA’nın sözleşmeyi tam olarak ifa ettiğini beyan ve kabul eder.

Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması Sigorta Genel Şartları (http://www.tsb.org.tr/genel-sartlar.aspx?pageID=467) ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ücret

Danışmanlık hizmeti için Kullanıcıdan bir ücret talep edilmeyecektir.

Aracılık yapılan sigorta sözleşmelerinden doğan prim borcu kullanıcıya ait olup, kullanıcı tarafından doğrudan ilgili sigorta şirketine ödenir.

Sorumluluk

AKÇAKAYA SİGORTA işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler nedeni ile kullanıcının uğradığı ya da uğrayabileceği kar kaybı dahil tüm doğrudan/dolayı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu site yazılıma dair her türlü hakkı; sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları AKÇAKAYA SİGORTA’ya aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcıya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. AKÇAKAYA SİGORTA’nın, www.akcakayasigorta.com.tr hizmetleri, bilgileri ve telif haklarına tâbi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi tüm hakları saklıdır. AKÇAKAYA SİGORTA kullanıcının site ya da e-posta ile ilettiği görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler AKÇAKAYA SİGORTA’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde AKÇAKAYA SİGORTA’nın yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. AKÇAKAYA SİGORTA’nın yazılı izni olmadıkça siteye link verilemez.

Kişisel Verilerin Korunması

AKÇAKAYA SİGORTA, kişisel verilerin korunması amacıyla çıkarılan/çıkarılacak yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul eder.

İşbu Sözleşme kapsamında, AKÇAKAYA SİGORTA, 6698 sayılı Kanun kapsamında Kullanıcıya ait kişisel veri niteliğindeki bilgileri nasıl ve ne şekilde işleyebileceğini www.akcakayasigorta.com.tr internet sitesinde yasal sorumluluk kısmı altında bildirmektedir.

Gizlilik

AKÇAKAYA SİGORTA, işbu sözleşmenin 3. Maddesine ve Gizlilik Politika’sına uygun düşecek durumlar veya Kullanıcı tarafından alınacak farklı yönde talimatlar haricinde, elde ettiği bilgileri gizli tutacak ve açıklamayacaktır.

Kullanıcı tarafından verilen kişisel veriler (isim, adres veya yaşayan bireylerle alakalı herhangi diğer bilgiler) verinin ilgili olduğu kişilerin, verinin alınma neden veya nedenleri ve verinin AKÇAKAYA SİGORTA gibi üçüncü kişilerle paylaşılabileceği konusunda bilgi sahibi olduğu düşüncesiyle, bu veriler genel sigorta brokerliği hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin kullanıcıya sunulması için kullanılabilir.

Sözleşme Değişiklikleri

AKÇAKAYA SİGORTA, işbu Sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. AKÇAKAYA SİGORTA’nın değişiklikleri kullanıcıya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, www.akcakayasigorta.com.tr hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Bağlantılar

Site, içeriği AKÇAKAYA SİGORTA tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden AKÇAKAYA SİGORTA sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan AKÇAKAYA SİGORTA sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden AKÇAKAYA SİGORTA’nın izni olsun ya da olmasın siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle AKÇAKAYA SİGORTA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Mücbir Sebep

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, AKÇAKAYA SİGORTA, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, AKÇAKAYA SİGORTA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AKÇAKAYA SİGORTA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ``Mücbir sebep`` terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Sair Hususlar

AKÇAKAYA SİGORTA, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında AKÇAKAYA SİGORTA tarafından erişim imkânı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve site aracılığıyla hizmet aldığını kabul etmektedir. www.akcakayasigorta.com.tr sitesinde verilen “link”lenen diğer kişi ve kuruluşlarla AKÇAKAYA SİGORTA’ın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, AKÇAKAYA SİGORTA bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, AKÇAKAYA SİGORTA anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. AKÇAKAYA SİGORTA tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt AKÇAKAYA SİGORTA için bağlayıcı değildir. AKÇAKAYA SİGORTA sitesindeki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından www.akcakayasigorta.com.tr’e yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcının bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan AKÇAKAYA SİGORTA, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda AKÇAKAYA SİGORTA bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. AKÇAKAYA SİGORTA, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. AKÇAKAYA SİGORTA, Site’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

Ticari Elektronik İleti

Kullanıcı, “Ticari Elektronik İleti Almayı Kabul Ediyorum” kutucuğunu seçmek/işaretlemek ile AKÇAKAYA SİGORTA’nın kendisine pazarlama ve ticari amaçlı olarak ticari elektronik ileti gönderilmesine 23.10.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesine uygun olarak onay vermektedir. Kullanıcı, bu onaya ilişkin ayarı her zaman “Ticari Elektronik İleti” bölümünü kullanmak sureti ile değiştirebilir veya ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Kullanıcının ticari elektronik ileti almayı reddetmesi halinde www.akcakayasigorta.com.tr, buna ilişkin ret bildirimini aldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde gerekli işlemi yerine getirir.

GİZLİLİK POLİTİKASI?

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, ww.akcakayasigorta.com.tr web sitesinin (“Site” olarak anılacak) bilgi uygulamalarını kapsamaktadır. Bu internet sitesinin içerik sağlayıcısı İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı ve Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL, Türkiye adresinde mukim Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“AKÇAKAYA SİGORTA”)’ya aittir. İşbu siteyi ve sunduğu hizmetleri kullanabilmek için, en az 18 yaşında olunması ve uygulanabilir hukuk kapsamında, yasal bağlayıcılığı olan sözleşmelerde taraf olunabilecek yasal ehliyete sahip olunması gerekmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası sizi uygulamalarımızdan haberdar etmek için hazırlanmıştır. İşbu site aracılığıyla elde edilen kişisel bilgiler, bu Gizlilik Politikasına bağlı kalınarak değerlendirilecektir. İşbu Siteyi kullanarak, Sitede saklanan veya tarafınızca Siteden ya da Site aracılığıyla gönderilmiş kişisel ya da diğer bilgilerinizin, aşağıda ayrıntıları verilecek olan işbu Gizlilik Politikası uyarınca kullanılması, saklanması ve işlenmesine izin vermiş olacaksınız.

İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi şartlarına tabidir.

AKÇAKAYA SİGORTA olarak, topladığımız kişisel verilerinizi KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz söz konusu işleme faaliyetleri sırasında KVKK ve sair ilgili mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Söz konusu işleme faaliyetlerine ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye ww.akcakayasigorta.com.tr adresinde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.”

Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Kullanıcılarımız ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

AKÇAKAYA SİGORTA’dan gönderilen sigorta@akcakayasigorta.com.tr adresine e-posta göndererek ya da +90 543 869 1414 numaralı 7/24 Hizmet Hattımızdan arayarak, zaman zaman hizmetlerimiz ve poliçenizin durumu hakkında bilgi vermek amacı ile gönderdiğimiz SMS ve e-posta’ları almak istemediğinizi iletebilirsiniz.

Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen iki şekilde temin edilmektedir.

Sizin Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler

Sizin web sitemizi kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda AKÇAKAYA SİGORTA hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle AKÇAKAYA SİGORTA bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

Diğer Kaynaklardan Sağlanan Bilgiler

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, TRAMER ve ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

Diğer Kullanım Şartları

Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes ‘Kullanıcı Sözleşmesi‘ bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

‘Gizlilik Politikası’ ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde AKÇAKAYA SİGORTA tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, AKÇAKAYA SİGORTA ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça AKÇAKAYA SİGORTA’ya karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

KVKK METNİ?

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

AKÇAKAYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Özelindeki Potansiyel Müşteriler/Müşterilere ve Sigortalılar/Sigorta Ettirenlere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:

AKÇAKAYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL

Giriş

Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“AKÇAKAYA SİGORTA”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda,AKÇAKAYA SİGORTA çatısı altında bulunan www.akcakayasigorta.com.tr adresli web sitesinde (“Site”) sunulan sigorta aracılığı hizmetleri kapsamında işlemekteyiz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

İsim-Soy isim
TC Kimlik Numarası-Vergi Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Medenei Durumu
Cinsiyet
Milliyeti

Kimlik Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Ticari İleti İzni Bulunanların Reklam /Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

Elektronik Posta Adresi
İletişim Adresi
Cep Telefonu Numarası
İl/İlçe

İletişim Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Ticari İleti İzni Bulunanların Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Araç Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

Aracın Kiralık Olup Olmadığına İlişkin Bilgi

Araç Ruhsat Bilgileri
Araç Markası
Araç Modeli
Araç Plaka No
Araç Rehin Bilgisi
Araç Türü
Araç Yılı
ASBİS Bilgileri
Ek Aksesuar Bilgisi
Koltuk Sayısı
Kullanım Şekli
Motor Numarası
Renk
Şasi Numarası
Tescil Seri Kodu
Tescil Seri Numarası

Araç Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Müşteri İşlem Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

Önceki/Devam Eden Poliçe Başlangıç Tarihi
Önceki/Devam Eden Poliçe bitiş Tarihi
Ses Kayıtları (Çağrı Merkezi)
Teklif Numarası

Müşteri İşlem Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesl
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Ticari İleti İzni Bulunanların Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Seyahate İlişkin Bilgiler İçin İşlenen Kişisel Veriler

Seyahat Süresi
Seyahat Ülkesi
Hasar sonrası Sağlık Bilgileri ve Sağlık Raporu

Seyahate İlişkin Bilgiler İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Ticari İleti İzni Bulunanların Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Konut/İş Yeri Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

UAVT Numarası
Yapı Tarzı
Brüt Metrekare
Bina İnşa Yılı
Daire Kullanım Şekli
Bina Kat sayısı
Hasarlılık Durumu
Bina Bedeli
Eşya Bedeli
DASK’a Tabiyete İlişkin Bilgi
DASK Poliçe Bilgisi
Mesken Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgi

Konut/İş Yeri Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgileri İçin İşlenen Kişisel Veriler

Kredi Kartı Numarası
Kredi Kartı Tipi
Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi
Kredi Kartı Güvenlik Numarası
Banka Hesap Bilgileri

Finans Bilgileri İçin Kişisel Veri İşleme Amaçları.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Din ile Kan Grubu
Sağlık Geçmişi
Sağlık Beyanı
Kronik Hastalığı
Hamilelik Durumu
Doğum Raporu
Epikriz Raporu
Doktor Muayene Formu
Her Türlü Tetkik, Testler ve Sonuçlar
Kişinin Hastalığı ya da Sigorta Şirketinin Şartları Kabul Ettiğine/Etmediğine Dair Yazdığı Yazı
Engelli Olup Olmadığı Bilgisi
Dernek/Sendika/Vakıf Üyelikleri
Sunulan İndirim Fırsatlarına Göre Çeşitli Veriler

İlgili kategori altında yer alan bilgiler, sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak alınan sigorta tekliflerine ilişkin ödemelerin sigorta şirketleri tarafından tahsil edilebilmesi adına yalnızca ürün/hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.

Sigorta şirketlerine aktarılan bu bilgiler, poliçe ödemesinin yapıldığı gün sonuna kadar AKÇAKAYA SİGORTA sistemlerinde saklanmakta olup her iş gününün sonunda Akçakaya Sigorta Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda periyodik olarak imha edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; bu aydınlatma metni ekinde yer alan ve açık rızanız ile dolduracağınız formlar (poliçe teklif formları ve iletişim formları), web sitemiz, çağrı merkezi hizmetleri ve sigorta teklif süreci ve iletişim formları kapsamında tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. . Bunun yanı sıra başka yöntemlerle AKÇAKAYA SİGORTA ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Sizinle kuracağımız aracılık ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;

Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması
Poliçelerinizin oluşturulması ve bu kapsamda gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi
Poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi
Poliçelerinizin sizlere iletilmesi
Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi
Zeyil işlemlerinin yapılması
Kaskosu mevcut olan sigortalıların hasar durumlarının tespiti
Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms veya e-posta yoluyla haber verilmesi
Sigorta şirketlerine asistans veren firmalar ile sizleri bir araya getirerek destek hizmet almanızın sağlanması
Riziko evrak takibinin yapılması
Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi
Kampanya ve indirim ödemelerinin yapılması

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

Şikayet yönetiminin yapılması
Tramer sorgusunun yapılması
Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması
Rızanız olması halinde başka ürünlerimizin tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, push notification ve SMS hizmetlerinin verilmesi
Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
Üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması
Resepsiyon ve danışma işlerinin yürütülmesi
Sizlere özel günlerde hediye gönderimi
Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi
Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması
Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, AKÇAKAYA SİGORTA adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ve
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

Sigorta aracılığı hizmetleri kapsamında planlanan faaliyetlerin yerine getirilebilmesi adına, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet satış sonrası hasar ve tazminat aşamalarındaki destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Sigorta Şirketleri’ne,
Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Yurt Dışında Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt dışındaki aşağıda belirtilen alıcı gruplarına belirlenen amaçlarla aktarabilmekteyiz.

Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta göndermek için yurt dışında bulunan üçüncü kişi bir firmayla çalışıyor olabiliriz. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabilmekteyiz.
Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tespit etmek, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan firmaların yurt dışında bulunan sunucularına gerekli kişisel verilerinizi aktarabilmekteyiz.
Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahibi olarak AKÇAKAYA SİGORTA’ya KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak AKÇAKAYA SİGORTA’ya iletmeniz durumunda AKÇAKAYA SİGORTA talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AKÇAKAYA SİGORTA Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla ya da
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı akcakayasigorta@hs01.kep.tr elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
• Başvuru Sahibi’nin Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla
tebligat Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Yoluyla

akcakayasigorta@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

ticarielektronikileti@akcakayasigorta.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İYS (İleti Yönetim Sistemi)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında kanun kapsamında onay vermek isteyenler için, sigortalı kayıt işlemi esnasında onay içeren ve yasal sorumlulukları bulunduran bir internet sitesi linki sms ile gönderilmektedir. Gönderilen bu linkten isterlerse onaylarını reddetme hakkına sahiptirler. Aksi takdirde onay vermiş sayılacaklar ve ileti gönderilmeye devam edilecektir. Verilen açık rıza ve onaylar reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

İletişim Bilgileri

AKÇAKAYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Adres: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL

Tel: 0216 398 1414

Fax: 0216 398 3818

Mersis No: 0018059203200001

KEP Adresi: akcakayasigorta@hs01.kep.tr

E-mail: sigorta@akcakayasigorta.com.tr

İletişim Linki: www.akcakayasigorta.com.tr/bizeulaşin

Detaylı bilgi için “www.akcakayasigorta.com.tr” adresinde bulunan Yasal Sorumluluk kısmını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

AKÇAKAYA SİGORTA tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

AÇIK RIZA METNİ?

AÇIK RIZA METNİ

Türkiye’de kurulu Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“AKÇAKAYA SİGORTA”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
Hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İletişim Bilgileri

AKÇAKAYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Adres: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL

Tel: 0216 398 1414

Fax: 0216 398 3818

Mersis No: 0018059203200001

KEP Adresi: akcakayasigorta@hs01.kep.tr

E-mail: sigorta@akcakayasigorta.com.tr

İletişim Linki: www.akcakayasigorta.com.tr/bizeulaşin

Açık Rıza Beyanı

AKÇAKAYA SİGORTA’ya Açık Rıza metnine verdiğim onay ve www.akcakayasigorta.com.tr adresimizdeki kullanıcı sözleşmesini kabul ederek doldurmak suretiyle verdiğim kişisel verilerin AKÇAKAYA SİGORTA tarafından şirket olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve aradaki hizmet sözleşmesinin ifası için kurulacak, sigortacılık hizmet ilişkisini yürütebilmek, verilen hizmeti daha iyi yerine getirebilmek amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, AKÇAKAYA SİGORTA ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken yurt içindeki üçüncü kişi iş ortaklarıyla paylaşılması açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.

İŞLEM REHBERİ?

www.akcakayasigorta.com.tr İŞLEM REHBERİ

Sayın Kullanıcılarımız Hoş Geldiniz,

Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“AKÇAKAYA SİGORTA”) olarak www.akcakayasigorta.com.tr alan adlı web sitemiz üzerinden sizlere sigorta aracılığı hizmeti vermekteyiz.

AKÇAKAYA SİGORTA hakkında daha detaylı bilgi almak için Hakkımızda bağlantısındaki bilgileri okuyabilir, bize ulaşın bölümüne bakabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemiz üzerinden sigorta aracılığı hizmetlerimizi kullanmanız, Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası hükümlerine tabi olacaktır. Sözleşme onayınıza ilişkin kayıtlar gün ve saat olarak mail adresimizde tutulacaktır. Sözleşme hükümlerinin güncel haline sitenin ana sayfası üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı olarak sigorta poliçesinin tanzim edilmesinden sonra AKÇAKAYA SİGORTA’ya karşı cayma hakkınız bulunmamaktadır. Poliçe iptal talepleriniz ise sigortacılık mevzuatına tabi olarak sigorta şirketlerine bizim aracılığımız ile iletilecektir.
Sitenin kullanımı sırasında elde edilen kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası hükümlerine bağlı kalınarak değerlendirilecektir.

Sitenin kullanımını sırasında lütfen gösterilen adımları ilerleyerek ve sizden istenilen bilgileri doğru ve güncel olarak giriniz. Tarafınızdan girilen verilerin hatalı veya eksik olması durumunda sitemiz buna ilişkin uyarı ve yardımları otomatik olarak yapacaktır. Buna rağmen Sitenin kullanımı sırasında herhangi bir zorluk veya hata yaşamanız halinde lütfen bizimle paylaşınız. www.akcakayasigorta.com.tr hakkındaki şikayet ve itirazlarınızı bize iletebilirsiniz. Sigortacılar ile olan uyuşmazlıkların iyi niyetli karşılıklı olarak çözülememesi halinde buna ilişkin başvurularınızı Sigorta Şirketi’nin de üye olması şartıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapabilirsiniz.

Aramızda kurulacak ilişkide uygulanacak olan bu düzenlemeleri lütfen dikkatle okuyunuz. Daha fazla sorunuz olması halinde Yasal Sorumluluk bölümüne bakabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sigorta teminatı kapsamı, bedeli, sigorta sözleşmesinden cayma hakkınız, uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve sigorta poliçesini sona erdirme şartları dahil tüm bilgi ve koşullar, www.akcakayasigorta.com.tr üzerinden satın aldığınız ve AKÇAKAYA SİGORTA aracı sıfatı ile aracı olduğu sigorta poliçelerinde bulunmaktadır.

Özellikle sigortacıya karşı sigorta sözleşmesinden cayma hakkınızın kullanılması sigortacılık mevzuatına tabi olmak ile beraber, seyahat ve bagaj sigortası poliçeleri veya geçerlilik süresi bir aydan az olan benzer kısa süreli sigorta poliçelerine ilişkin sözleşmelerde sigortacıya karşı cayma hakkınız bulunmamaktadır.

Sigortacıların tabi oldukları meslek kurallarını Sigortacılık Etik İlkeleri ve Türk Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği internet sitesi aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ?

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“AKÇAKAYA SİGORTA”)’ye (bundan böyle kısaca ARACI olarak anılacaktır.) ait www.akcakayasigorta.com.tr adresi üzerinden sigorta ürünü satın almak isteyen ALICI ile ARACI arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dâhilinde akdedilmiştir.

Konu

İşbu Sözleşmenin konusu, ARACI’ya ait internet sitesi üzerinden ARACI’nın anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri tarafından sunulan sigorta ürünlerine ilişkin teklif, poliçe ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış hizmetiyle ilgili tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 28982 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) çerçevesinde hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

ALICI, ARACI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu sigorta ürününün sağlayıcısı SATICI ile sigorta ürününün temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sigorta ürünü aldığını işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt eder.

Fatura ve Ödeme

Satın alınacak ürüne ilişkin bilgiler her sigorta ürününün türüne göre değişiklik göstermekte olup, ürün seçildiğinde ürünün bedeli kullanıcıya bildirilmektedir. Bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ödemeler ALICI tarafından kredi kartı bilgileri yada havale/eft gönderimi ile tamamlanacaktır.

Satın alınan sigorta ürününe dair poliçeye ALICI tarafından verilen elektronik posta adresine gönderilmesi ile ulaşacak ve indirebilecektir. ALICI tarafından verilen elektronik posta adresinin yanlış olmasından veya başkasına ait olmasından dolayı poliçenin ulaşmaması durumunda ALICI, ARACI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Genel Hükümler

ALICI internet sitesinden sözleşme konusu ürünün tüm özelliklerini, temel nitelikleri, kapsadığı rizikoları bildiğini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, ARACI’nın poliçe teklifi ve satışı işlemleri amacı dahilinde kişisel verilerini işleme yetkisi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından verilen kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. ARACI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.

Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise ALICI, sigorta sözleşmesinin kurulmamış sayılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, kredi kartı gerektiren işlemlerde kredi kartı malikinin rızası ile işlem yaptığını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve ARACI’nın bunlardan kaynaklanabilecek her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’ya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun prim bedelini SATICI’ya ödememesi halinde sigorta sözleşmesi hükümlerini doğurmaya başlamayacak ve kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

ALICI işbu sözleşme konusu hizmeti satın almadan önce poliçe koşullarını incelediğini ve bu koşulları bilerek satın aldığını kabul ve taahhüt eder.

Sözleşme Tarihi

İşbu sözleşme A LICI’nın seçtiği sigorta türüne göre yapması gereken ödemeyi yaptığı anda akdedilmiş sayılır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

ALICI, işbu Sözleşmeyi akdetmekle birlikte www.akcakayasigorta.com.tr erişim adresli internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları ve Aydınlatma Metnini kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cayma Hakkı

ALICI, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, ödemenin tamamlandığı gün itibari ile başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ARACI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır.

ARACI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasının ardından durumu ilgili sigorta şirketine bildirecektir. İlgili sigorta şirketi bedel iadesi yapabilecektir. Zorunlu sigorta ürünleri bakımından genel şartlar uyarınca iptal, cayma ve iade hususları farklı kurallara tabi olabilir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

AKÇAKAYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Adres: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL

Tel: 0216 398 1414

Fax: 0216 398 3818

Mersis No: 0018059203200001

KEP Adresi: akcakayasigorta@hs01.kep.tr

E-mail: sigorta@akcakayasigorta.com.tr

İletişim Linki: www.akcakayasigorta.com.tr/bizeulaşin

Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ METNİ?

AKÇAKAYA SİGORTA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkânların sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Akçakaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal/hizmet satış ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir. Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metni'ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum. Kişisel verileriniz, bu doğrultuda SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılacaktır.

Döküman No : Onay yada Red verildiğinde mail sistemimize düşen sıra numarası baz alınmaktadır.

Yayın Tarihi : Onay yada Red verildiğinde mail sistemimize düşen tarih baz alınmaktadır.

İYS (İleti Yönetim Sistemi)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında kanun kapsamında onay vermek istemeyenler için, sigortalı kayıt işlemi esnasında onaylarının detayını içeren ve yasal sorumluluklarını bulunduran bir internet sitesi linki sms ile gönderilmektedir. Gönderilen bu linkten isterlerse onaylarını reddetme hakkına sahiptirler. Aksi takdirde onay vermiş sayılacaklar ve ileti gönderilmeye devam edilecektir. İsterlerse daha sonrasında internet sitemizde yer alan ilgili yerden onaylarını reddetme hakkına sahiptirler. Verilen açık rıza ve onaylar reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

İletişim Bilgileri

AKÇAKAYA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Adres: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı No:201A/1 Sultanbeyli/İSTANBUL

Ticari Elektronik İleti    Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine Açık Rıza ve Onay VERİYORUM.Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine Açık Rıza ve Onay VERMİYORUM.